preskoči na sadržaj

Osnovna škola Trnovitica

 

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13.i 85./15.) Osnovna škola Trnovitica objavljuje važeće interne akte škole i odluke ravnatelja/ice, GPP za školu i predškolu, Školski kurikulum, Izvješće o radu škole i Školskog kurikuluma, Izjvešće o radu predškole, financijsku dokumentaciju (Financijski plan, Rebalans,, Završni račun, Plan nabave, Registar ugovora o javnoj nabavi i OS i dr.) , objava popisa gospodarskih subjekata sa kojima Škola ne smije sklapati ugovovore o javnoj nabavi te zaključke/odluke  školskih tijela; pozivi za rad Školskih tjela  (ne stariji od 1 godinu)  i dr.:

Priloženi dokumenti:
Eticki kodeks.doc
Kucni red.doc
Pravilnik o stetnosti duhanskih proizvoda.doc
Pravilnik o radu skolske knjiznice.doc
Poslovnik-kolegijalna tijela.doc
Pravilnik o arhivi 2013,procisceni tekst.doc
odluka SO od 30052014.pdf
odluka So od 29082014.pdf
Odluka Skolskog odbora.docx
Poslovnik o radu SSD.docx
odluke So od 27102014.pdf
odluke SO 18122014.pdf
odluke SO od 30012015.pdf
odluka So od 09042015.pdf
odluka So od 31082015.pdf
statut procisceni tekst 2015..doc
Odluke So od 21092015.pdf
odluke So od 16122015.pdf
Pravilnik ZNR - O.S. TRNOVITICA 12-15 (1).doc
Obavijest o linku za Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015 do 201.docx
Odluke SO od 01022016.pdf
oduka o izboru zamjenika povjerenika ZNR.pdf
Odluka So od 14042016.pdf
Odluka So od 04072016+Zakljucci UV-a VR-a i Skupa radnika.pdf
odluka So od 01082016.pdf
Odluka So +Zakljucci Skupa radnika VR-a i UV-a od 08082016.pdf
Odluke So od 30082016.pdf
odluka o prodeduri placanja skolske godine (primjena od 5.9.2016.).pdf
odluka So od 16092016.pdf
Odluka So od 23092016.pdf
Odluka So od 15.11.2016.pdf
odluke so od 23112016.pdf
pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi.doc
registar ugovora o javnoj nabavi.doc
odluke SO od 07022017.pdf
poziv za sjednicu SO za 01032017.pdf
prijedlog odluke SO.pdf
prijednog za izbor predstavnika radnika u SK.odbor 06032017.pdf
poziv skup radnika za 23032017.pdf
odluka o imenovanju izbornog odbora od 23032017.pdf
biracki popis 27032017.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 04042017.pdf
odluka o provo enju Izbora za predstavnika radnika u Skolski odbor od 30032017.pdf
odluka Skolskog odbora od 04042017.pdf
lista kandita za predstavnika radnika u Skolskom odboru.pdf
poziv za sjednicu Vijeca roditelja za 19042017.pdf
odluka VR-a od 19042017.pdf
Zapisnik o prethodnim rezultatima izborima za predstavnika radnika u skolski odbor.pdf
poziv za konstituirajucu sjednicu SO 04052017.pdf
odluke so od 04052017.pdf
popis subjekata sa kojima skola ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi od 04052017.pdf
poziv za sjednicu VR-a za 08052017.pdf
zapisnik o konacnim rezultatima izbora predstanika radnika u SO.pdf
poziv za sjednicu so za 21062017.pdf
Pravilnik o provedbi jednostavne nabaveu OS Trnovitica-prijedlog.docx
Pravilnik o provedbi jednostavne nabaveu OS Trnovitica.docx
FINANCIJSKI IZVJESTAJ 6-2017 (1).xls
poziv za sjednicu VR-a za 31082017.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 31082017.pdf
Odluka So od 31082017.pdf
Izvjesce o radu predskole od 31082017.pdf
Izvjesce o realizaciji GPP i Sk. Kurikuluma za 20162017.docx
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 18092017.pdf
odluka Skolskog odbora od 18092017.pdf
odluka SO 18092017.pdf
poziv za VR za 25092017.pdf
poziv za SO za 25092017.pdf
odluka SO od 25092017.pdf
Skolski Kurikulum za skolsku 20172018.docx
GPP za skolsku godinu 20172018.doc
GPP PREDSKOLE PRI OS TRNOVITICA ZA SKOLSKU GODINU 20172018.doc
Plan nabave-izmjene i dopune od 09102017.pdf
poziv za sjednicu SO za 31102017.pdf
poziv za SO za 19122017.pdf
ODLUKA O USVAJANJU REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.pdf
REBALANS 2017 - DR.pdf
REBALANS 2017- VR.pdf
REBALANS 2017-DP.pdf
REBALANS 2017-PP.pdf
REBALANS 2017-VP.pdf
REVALANS 2017-PR.pdf
ODLUKA O USVAJUANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018 PROJEKCIJA ZA 2019 I 2020.pdf
PLAN 2018 - DP.pdf
PLAN 2018 - VP.pdf
PLAN 2018 - VR.pdf
PLAN 2018-DR.pdf
PLAN 2018-PP.pdf
PLAN 2018-PR.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2019 - DP.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2019 - DR.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2019 - PP.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2019 - PR.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2019 - VP.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2019 - VR.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2020 - DP.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2020 - DR.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2020 - PP.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2020 - PR.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2020 - VP.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2020 - VR.pdf
plan nabave za 2018.pdf
poziv za Skolski odbor za 29012018.pdf
odluka o usvajanju zavrsnog racuna za 2017.pdf
odluka o raspodjeli rezultata za 2017.pdf
POZIV ZA VIJECE RODITEJA ZA 06022018.pdf
poziv za Skolski odbor za 14022018.pdf
Pravilnik o radu 2018 prijedlog.docx
07-565-001-8449-BI.doc
07-565-001-8449-BI.pdf
07-565-001-8449-FI.xls
Referentna stranica FI-2017.pdf
TABLICE UZ BILJESKE 2017.pdf
Tablice uz obvezne Biljeske-2017.xls
registar ugovora o javnoj nabavi i OS za 2018 od 09022018.pdf
odluka So od 14022018.pdf
Pravilnik o radu 2018.docx
poziv za sjednicu SO za 13032018.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 26032018.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 30.04..pdf
odluka o proceduri nabave roba, usluga radova za vrijednosti za koje nije potrebno provoditi postupak jednostavne ili javne nabave te zaprimanja racuna.doc
prijedlog za izbor povjerenika znr 06062018.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 06072018.pdf
odluka o provo enju izbora za povjerenika znr odluka o imenovanju izbornog odbora i popis biraca od 06072018.pdf
odluka SO sa sjednice odrzane 06072018.pdf
lista kanidata za povernika znr od 13072018.pdf
poziv za Vijece roditelja za 31082018.pdf
poziv za Skolski odbor za 31082018.pdf
zapisnik o prthodnim rezultatima izbora za povjerenika znr 27082018.pdf
zapisnik o konacnim rezultatima izbora za povjerenika zastite na radu i odluka o imenovanju povjerenika zrn od 30082018.pdf
Izvjesce o realizaciji Godisnjeg plana i programa rada skole za skosku godinu 20172018.docx
07 OS Trnovitica izjvesce o radu predskole.docx
plan nabave za 2018 izmjene i dopune od 13092018.pdf
poziv za Vijece roditelja za 21092018.pdf
registar ugovora 2018 i s dopunom od 2509.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 28092018.pdf
Skolski Kurikulum za skolsku 2018 2019-.docx
07 OS Trnovitica GPiP predskole.docx
Godisnji plan i program rada skole za skolsku godinu 20182019.doc
poziv za sjednicu Skolakog odbora za 17102018.pdf
poziv za skolski odbor za 21112018.pdf
Pravilnik o radu 2018 2 prijedlog.docx
odluke Skolskog odbora od 21112018.pdf
Pravilnik o radu 2018 2.docx
pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta skole.doc
PRAVILNIK O ZASTITI OSOBNIH PODATAKA.docx
plan nabave za 2018 izmjene i dopune od 26112018.pdf
odluka rebalans financijskog plana 2018 od 03122018.pdf
Rebalans drzavnih prihoda i rashoda 2018.pdf
Rebalans proracunskih prihoda i rashoda 2018.pdf
Rebalans vlastitih prihoda i rashoda 2018.pdf
odluka financijski plan 2019 od 03122018.pdf
Plan drzavnih prihoda i rashoda 2019.pdf
Plan proracunskih prihoda i rashoda 2019.pdf
Plan vlastitih prihoda i rashoda 2019.pdf
Projekcija plana drzavnih prihoda i rashoda 2020.pdf
Projekcija plana drzavnih prihoda i rashoda 2021.pdf
Projekcija plana proracunskih prihoda i rashoda 2020.pdf
Projekcija plana proracunskih prihoda i rashoda 2021.pdf
Projekcija plana vlastitih prihoda i rashoda 2020.pdf
Projekcija plana vlastitih prihoda i rashoda 2021.pdf
poziv za sjecnicu Skolskog odbora za 17122018.pdf
plan KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJCANIH O.2015.doc
plan nabave 2019 od 3112.pdf
POZIV ZA SJEDNICU SO ZA 23012019.pdf
statut 2019 nacrt prijedloga.docx
pravilnik o postupku zaposljavanja i procjeni i vrednovanju kandidata za zaposljavanje nacrt.doc
odluke sa sjednice Skolskog odbora 23012019.pdf
registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2019.pdf
Referentna stranica FI 2018.(1).pdf
07-565-001-8449-BI (1).pdf
poziv za SO za 0802109.pdf
odluka Skolskog odbora od 08022019.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 15032019.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.pdf
pravilnik o postupku zaposljavanja i procjeni i vrednovanju kandidata za zaposljavanje nacrt2.doc
pravilnik o postupku zaposljavanja i procjeni i vrednovanju kandidata za zaposljavanje konacni.doc
registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2019 (2).pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 08052019.pdf
odluka Skolskog odbora 08052019.pdf
statut 2019.docx
popis gospodarskih subjekata s kojima skola ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi od 02052019.pdf
plan nabave za 2019 dopune.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 05072019.pdf
Pravilnik-o-radu-skolske-knjiznice-2019 nacrt.doc
Pravilnik-o-zastiti-na-radu-2019 nacrt.doc
plan nabave dopuna 02072019.pdf
Registar ugovora o JN i OS 04072019.pdf
odluke skolskog odbora od 05072019.pdf
Pravilnik-o-zastiti-na-radu-2019.doc
Pravilnik-o-radu-skolske-knjiznice-2019.doc
Referentna stranica polugodisnjeg financijskog izvjestaja 2019.jpg
FI 06-2019.xls
poziv za sjednicu Vijeca roditelja za 12072019.pdf
suglasnost Vijeca roditelja 12072019.pdf
poziv za skup radnika od 27082019.pdf
odluke izbori povjerenik znr od 28082019 (1).pdf
poziv za Vijece roditelja za 30082019.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 30082019.pdf
Izvjesce o realizaciji Godisnjeg plana i programa rada skole za skosku godinu 2018 2019.docx
odluka Skolskog odbora od 06092019.pdf
popis biraca 0209201 09092019.pdf
plan nabave 2019 izmjena.pdf
zapisnik prethodni rezultati povjerenik znr (1).pdf
zapisnik konacni rezultati povjerenik znr (2).pdf
izvijesce predskola 2018 2019.docx
Godisnji plan predskola 20192020.docx
poziv za sjednicu Vijeca roditelja za 20102019.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 02102019.pdf
Procedura zaprimanja racuna -nacrt.doc
odluke Skolskog odbora od 02102019.pdf
7 OS Trnovitica, Velika Trnovitica - GPiP.doc
7 OS Trnovitica, Velika Trnovitica - Kurikulum.docx
Procedura zaprimanja racuna te nabave za koje nije potrebno provoditi postupak jednostave javne nabave.doc
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 06112019.pdf
Pravilnik o poslovnoj tajni OS Trnovitica nacrt.docx
Pravilnik o poslovnoj tajni.docx
poziv za 30 sjednicu izmjena i dopuna 05112019.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Procedure o zaprimanja provjere i pravremenog placanja racuna te nabave r za vrijednosti za koje nije potrebno provoditi JN nacrt.doc
PROCEDURA BLAGAJNICKOG POSLOVANJA nacrt.docx
PROCEDURA o izdavanju i obracunu putnih naloga nacrt (2).doc
PROCEDURA STJECANJA , UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA nacrt.docx
PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNISTVU SKOLE nacrt.doc
Odluka o izmjenama i dopunama Procedure o zaprimanja provjere i pravremenog placanja racuna te nabave r za vrijednosti za koje nije potrebno provoditi JN.doc
PROCEDURA BLAGAJNICKOG POSLOVANJA.docx
PROCEDURA STJECANJA , UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA.docx
PROCEDURA o izdavanju i obracunu putnih naloga.doc
PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNISTVU SKOLE.doc
plan KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJCANIH O.2019.doc
PRAVILNIK O KORISTENJU SLUZBENOG VOZILA nacrt.docx
Odluke Skolskog odbora od 23122019.docx
Rebalans za 2019. prihodi.pdf
Rebalans za 2019. rashodi.pdf
plan nabave za 2020. rashodi.pdf
plan nabave za 2020. prihodi.pdf
PRAVILNIK O KORISTENJU SLUZBENOG VOZILA.docx
poziv za sjednicu Vijeca roditelja za 08012020.pdf
POZIV ZA SJEDNICU sKOLSKOG ODBORA ZA 08012020.pdf
Izmjene i dopune GPP 2019 2020 (1).docx
PLAN NABAVE ZA 2020.pdf
registar ugovora i okvirnih sporazuma u 2020.pdf
FI Referentna stranica 01.01.-31.12.2019..pdf
Biljeske uz FI 2019.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 10022020.pdf
pravilnik o kucnom redu OS Trnovitica 2020 nacrt.doc
Odluka Skolskog odbora od 10022010.pdf
pravilnik o kucnom redu OS Trnovitica 2020.doc
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnh sporazuma-dopuna 19022020.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 06032020.pdf
odluka Skolskog odbora 06032020.pdf
registar ugovora i sklopljenih ugovora dopuna II.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 26062020.pdf
prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta od 26062020.docx
Procisceni tekst statuta skole 2020 od 26062020 prijedlog.docx
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama statuta 26062020.pdf
Odluke Skolskog odbora od 26062020.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 08072020.pdf
odluke Skolskog odbora 08072020.pdf
odluka o izmjenama i dopunama Statuta 08072020.pdf
Procisceni tekst statuta skole 2020.docx
poziv za sjednicu Vijeca roditelja 08072020.pdf
plan nabave za 2020 dopuna 13072020.pdf
PLAN NABAVE ZA 2020. IZMJENA I DOPUNA II 15072020.pdf
Procedura provjere vjerodostojnosti isprave 2020.docx
registar ugovora i OS izmjena i dopuna od 20072020.pdf
plan nabave za 2020 izmjena III 20072020.pdf
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2020. -DOPUNA VI..pdf
poziv za sjednicu Vijeca roditelja za 31082020.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 31082020.pdf
izvjesce o radu predskole 2019 2020.pdf
poziv za Skolski odbor za 04092020.pdf
plan nabave izmjena IV 07092020.pdf
poziv za sjednicu skolskog odbora za 15092020.pdf
GPiP predskola 20202021.docx
poziv za konstituirajucu sjednicu Vijeca roditelja za 30092020.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 05102020.pdf
odluke skolskog odobora 05102020.pdf
07 OS Trnovitica Velika Trnovitica 96 kurikul 2020 2021.pdf
07 OS Trnovitica Velika Trnovitica 96 GIP 2020 2021.pdf
Plan nabave za 2020. godinu - izmjena i dopuna V.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 23102020.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave -prijedlog.docx
Pravilnik o izmjenama i popuna Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u OS Trnovitica.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 16112020.pdf
odluka Skolskog odbora od 16112020.pdf


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Kalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Korisni linkovi


Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola Trnovitica / Velika Trnovitica 96, HR-43285 Velika Trnovitica / os-velika-trnovitica.skole.hr / ured@os-velika-trnovitica.skole.hr
preskoči na navigaciju