preskoči na sadržaj

Osnovna škola Trnovitica

 

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13.i 85./15.) Osnovna škola Trnovitica objavljuje važeće interne akte škole i odluke ravnatelja/ice, GPP za školu i predškolu, Školski kurikulum, Izvješće o radu škole i Školskog kurikuluma, Izjvešće o radu predškole, financijsku dokumentaciju (Financijski plan, Rebalans,Završni račun (Godišnje financijske izvještaje), te zaključke/odluke  školskih tijela; pozive za rad Školskih tjela  i dr.:

Priloženi dokumenti:
Eticki kodeks.doc
odluka SO od 30052014.pdf
odluka So od 29082014.pdf
Odluka Skolskog odbora.docx
Poslovnik o radu SSD.docx
odluke So od 27102014.pdf
odluke SO 18122014.pdf
odluke SO od 30012015.pdf
odluka So od 09042015.pdf
odluka So od 31082015.pdf
Odluke So od 21092015.pdf
odluke So od 16122015.pdf
Pravilnik ZNR - O.S. TRNOVITICA 12-15 (1).doc
Obavijest o linku za Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015 do 201.docx
Odluke SO od 01022016.pdf
oduka o izboru zamjenika povjerenika ZNR.pdf
Odluka So od 14042016.pdf
Odluka So od 04072016+Zakljucci UV-a VR-a i Skupa radnika.pdf
odluka So od 01082016.pdf
Odluka So +Zakljucci Skupa radnika VR-a i UV-a od 08082016.pdf
Odluke So od 30082016.pdf
odluka o prodeduri placanja skolske godine (primjena od 5.9.2016.).pdf
odluka So od 16092016.pdf
Odluka So od 23092016.pdf
Odluka So od 15.11.2016.pdf
odluke so od 23112016.pdf
pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi.doc
odluke SO od 07022017.pdf
poziv za sjednicu SO za 01032017.pdf
prijedlog odluke SO.pdf
prijednog za izbor predstavnika radnika u SK.odbor 06032017.pdf
poziv skup radnika za 23032017.pdf
odluka o imenovanju izbornog odbora od 23032017.pdf
biracki popis 27032017.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 04042017.pdf
odluka o provo enju Izbora za predstavnika radnika u Skolski odbor od 30032017.pdf
odluka Skolskog odbora od 04042017.pdf
lista kandita za predstavnika radnika u Skolskom odboru.pdf
poziv za sjednicu Vijeca roditelja za 19042017.pdf
odluka VR-a od 19042017.pdf
Zapisnik o prethodnim rezultatima izborima za predstavnika radnika u skolski odbor.pdf
poziv za konstituirajucu sjednicu SO 04052017.pdf
odluke so od 04052017.pdf
poziv za sjednicu VR-a za 08052017.pdf
zapisnik o konacnim rezultatima izbora predstanika radnika u SO.pdf
poziv za sjednicu so za 21062017.pdf
Pravilnik o provedbi jednostavne nabaveu OS Trnovitica-prijedlog.docx
Pravilnik o provedbi jednostavne nabaveu OS Trnovitica.docx
FINANCIJSKI IZVJESTAJ 6-2017 (1).xls
poziv za sjednicu VR-a za 31082017.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 31082017.pdf
Odluka So od 31082017.pdf
Izvjesce o radu predskole od 31082017.pdf
Izvjesce o realizaciji GPP i Sk. Kurikuluma za 20162017.docx
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 18092017.pdf
odluka Skolskog odbora od 18092017.pdf
odluka SO 18092017.pdf
poziv za VR za 25092017.pdf
poziv za SO za 25092017.pdf
odluka SO od 25092017.pdf
Skolski Kurikulum za skolsku 20172018.docx
GPP za skolsku godinu 20172018.doc
GPP PREDSKOLE PRI OS TRNOVITICA ZA SKOLSKU GODINU 20172018.doc
poziv za sjednicu SO za 31102017.pdf
poziv za SO za 19122017.pdf
ODLUKA O USVAJANJU REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.pdf
REBALANS 2017 - DR.pdf
REBALANS 2017- VR.pdf
REBALANS 2017-DP.pdf
REBALANS 2017-PP.pdf
REBALANS 2017-VP.pdf
REVALANS 2017-PR.pdf
ODLUKA O USVAJUANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018 PROJEKCIJA ZA 2019 I 2020.pdf
PLAN 2018 - DP.pdf
PLAN 2018 - VP.pdf
PLAN 2018 - VR.pdf
PLAN 2018-DR.pdf
PLAN 2018-PP.pdf
PLAN 2018-PR.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2019 - DP.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2019 - DR.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2019 - PP.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2019 - PR.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2019 - VP.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2019 - VR.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2020 - DP.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2020 - DR.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2020 - PP.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2020 - PR.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2020 - VP.pdf
PROJEKCIJA PLANA 2020 - VR.pdf
poziv za Skolski odbor za 29012018.pdf
odluka o usvajanju zavrsnog racuna za 2017.pdf
odluka o raspodjeli rezultata za 2017.pdf
POZIV ZA VIJECE RODITEJA ZA 06022018.pdf
poziv za Skolski odbor za 14022018.pdf
Pravilnik o radu 2018 prijedlog.docx
07-565-001-8449-BI.doc
07-565-001-8449-BI.pdf
07-565-001-8449-FI.xls
Referentna stranica FI-2017.pdf
TABLICE UZ BILJESKE 2017.pdf
Tablice uz obvezne Biljeske-2017.xls
odluka So od 14022018.pdf
Pravilnik o radu 2018.docx
poziv za sjednicu SO za 13032018.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 26032018.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 30.04..pdf
odluka o proceduri nabave roba, usluga radova za vrijednosti za koje nije potrebno provoditi postupak jednostavne ili javne nabave te zaprimanja racuna.doc
prijedlog za izbor povjerenika znr 06062018.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 06072018.pdf
odluka o provo enju izbora za povjerenika znr odluka o imenovanju izbornog odbora i popis biraca od 06072018.pdf
odluka SO sa sjednice odrzane 06072018.pdf
lista kanidata za povernika znr od 13072018.pdf
poziv za Vijece roditelja za 31082018.pdf
poziv za Skolski odbor za 31082018.pdf
zapisnik o prthodnim rezultatima izbora za povjerenika znr 27082018.pdf
zapisnik o konacnim rezultatima izbora za povjerenika zastite na radu i odluka o imenovanju povjerenika zrn od 30082018.pdf
Izvjesce o realizaciji Godisnjeg plana i programa rada skole za skosku godinu 20172018.docx
07 OS Trnovitica izjvesce o radu predskole.docx
poziv za Vijece roditelja za 21092018.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 28092018.pdf
Skolski Kurikulum za skolsku 2018 2019-.docx
07 OS Trnovitica GPiP predskole.docx
Godisnji plan i program rada skole za skolsku godinu 20182019.doc
poziv za sjednicu Skolakog odbora za 17102018.pdf
poziv za skolski odbor za 21112018.pdf
Pravilnik o radu 2018 2 prijedlog.docx
odluke Skolskog odbora od 21112018.pdf
Pravilnik o radu 2018 2.docx
PRAVILNIK O ZASTITI OSOBNIH PODATAKA.docx
odluka rebalans financijskog plana 2018 od 03122018.pdf
Rebalans drzavnih prihoda i rashoda 2018.pdf
Rebalans proracunskih prihoda i rashoda 2018.pdf
Rebalans vlastitih prihoda i rashoda 2018.pdf
odluka financijski plan 2019 od 03122018.pdf
Plan drzavnih prihoda i rashoda 2019.pdf
Plan proracunskih prihoda i rashoda 2019.pdf
Plan vlastitih prihoda i rashoda 2019.pdf
Projekcija plana drzavnih prihoda i rashoda 2020.pdf
Projekcija plana drzavnih prihoda i rashoda 2021.pdf
Projekcija plana proracunskih prihoda i rashoda 2020.pdf
Projekcija plana proracunskih prihoda i rashoda 2021.pdf
Projekcija plana vlastitih prihoda i rashoda 2020.pdf
Projekcija plana vlastitih prihoda i rashoda 2021.pdf
poziv za sjecnicu Skolskog odbora za 17122018.pdf
POZIV ZA SJEDNICU SO ZA 23012019.pdf
statut 2019 nacrt prijedloga.docx
pravilnik o postupku zaposljavanja i procjeni i vrednovanju kandidata za zaposljavanje nacrt.doc
odluke sa sjednice Skolskog odbora 23012019.pdf
Referentna stranica FI 2018.(1).pdf
07-565-001-8449-BI (1).pdf
poziv za SO za 0802109.pdf
odluka Skolskog odbora od 08022019.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 15032019.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.pdf
pravilnik o postupku zaposljavanja i procjeni i vrednovanju kandidata za zaposljavanje nacrt2.doc
pravilnik o postupku zaposljavanja i procjeni i vrednovanju kandidata za zaposljavanje konacni.doc
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 08052019.pdf
odluka Skolskog odbora 08052019.pdf
statut 2019.docx
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 05072019.pdf
Pravilnik-o-radu-skolske-knjiznice-2019 nacrt.doc
Pravilnik-o-zastiti-na-radu-2019 nacrt.doc
odluke skolskog odbora od 05072019.pdf
Pravilnik-o-zastiti-na-radu-2019.doc
Pravilnik-o-radu-skolske-knjiznice-2019.doc
Referentna stranica polugodisnjeg financijskog izvjestaja 2019.jpg
FI 06-2019.xls
poziv za sjednicu Vijeca roditelja za 12072019.pdf
suglasnost Vijeca roditelja 12072019.pdf
poziv za skup radnika od 27082019.pdf
odluke izbori povjerenik znr od 28082019 (1).pdf
poziv za Vijece roditelja za 30082019.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 30082019.pdf
Izvjesce o realizaciji Godisnjeg plana i programa rada skole za skosku godinu 2018 2019.docx
odluka Skolskog odbora od 06092019.pdf
popis biraca 0209201 09092019.pdf
zapisnik prethodni rezultati povjerenik znr (1).pdf
zapisnik konacni rezultati povjerenik znr (2).pdf
izvijesce predskola 2018 2019.docx
Godisnji plan predskola 20192020.docx
poziv za sjednicu Vijeca roditelja za 20102019.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 02102019.pdf
Procedura zaprimanja racuna -nacrt.doc
odluke Skolskog odbora od 02102019.pdf
7 OS Trnovitica, Velika Trnovitica - GPiP.doc
7 OS Trnovitica, Velika Trnovitica - Kurikulum.docx
Procedura zaprimanja racuna te nabave za koje nije potrebno provoditi postupak jednostave javne nabave.doc
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 06112019.pdf
Pravilnik o poslovnoj tajni OS Trnovitica nacrt.docx
Pravilnik o poslovnoj tajni.docx
poziv za 30 sjednicu izmjena i dopuna 05112019.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Procedure o zaprimanja provjere i pravremenog placanja racuna te nabave r za vrijednosti za koje nije potrebno provoditi JN nacrt.doc
PROCEDURA BLAGAJNICKOG POSLOVANJA nacrt.docx
PROCEDURA o izdavanju i obracunu putnih naloga nacrt (2).doc
PROCEDURA STJECANJA , UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA nacrt.docx
PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNISTVU SKOLE nacrt.doc
Odluka o izmjenama i dopunama Procedure o zaprimanja provjere i pravremenog placanja racuna te nabave r za vrijednosti za koje nije potrebno provoditi JN.doc
PROCEDURA BLAGAJNICKOG POSLOVANJA.docx
PROCEDURA STJECANJA , UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA.docx
PROCEDURA o izdavanju i obracunu putnih naloga.doc
PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNISTVU SKOLE.doc
PRAVILNIK O KORISTENJU SLUZBENOG VOZILA nacrt.docx
Odluke Skolskog odbora od 23122019.docx
Rebalans za 2019. prihodi.pdf
Rebalans za 2019. rashodi.pdf
PRAVILNIK O KORISTENJU SLUZBENOG VOZILA.docx
poziv za sjednicu Vijeca roditelja za 08012020.pdf
POZIV ZA SJEDNICU sKOLSKOG ODBORA ZA 08012020.pdf
Izmjene i dopune GPP 2019 2020 (1).docx
FI Referentna stranica 01.01.-31.12.2019..pdf
Biljeske uz FI 2019.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 10022020.pdf
pravilnik o kucnom redu OS Trnovitica 2020 nacrt.doc
Odluka Skolskog odbora od 10022010.pdf
pravilnik o kucnom redu OS Trnovitica 2020.doc
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 06032020.pdf
odluka Skolskog odbora 06032020.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 26062020.pdf
prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta od 26062020.docx
Procisceni tekst statuta skole 2020 od 26062020 prijedlog.docx
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama statuta 26062020.pdf
Odluke Skolskog odbora od 26062020.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 08072020.pdf
odluke Skolskog odbora 08072020.pdf
odluka o izmjenama i dopunama Statuta 08072020.pdf
Procisceni tekst statuta skole 2020.docx
poziv za sjednicu Vijeca roditelja 08072020.pdf
Procedura provjere vjerodostojnosti isprave 2020.docx
poziv za sjednicu Vijeca roditelja za 31082020.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 31082020.pdf
Izvjesce o realizaciji Godisnjeg plana i programa rada skole za skosku godinu 2019 2020 od 31.08.2020..pdf
izvjesce o radu predskole 2019 2020.pdf
poziv za Skolski odbor za 04092020.pdf
poziv za sjednicu skolskog odbora za 15092020.pdf
GPiP predskola 20202021.docx
poziv za konstituirajucu sjednicu Vijeca roditelja za 30092020.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 05102020.pdf
odluke skolskog odobora 05102020.pdf
07 OS Trnovitica Velika Trnovitica 96 kurikul 2020 2021.pdf
07 OS Trnovitica Velika Trnovitica 96 GIP 2020 2021.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 23. 10.2020..pdf
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 23102020.docx
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 16112020.pdf
odluka Skolskog odbora od 16112020.pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 21.12.2020..pdf
Odluke Skolskog odbora od 21.12.2020.pdf
Financijski plan prihoda OS Trnovitica 2021-2023.pdf
Financijski plan rashoda OS Trnovitica 2021-2023.pdf
Poziv za sjednicu Skolskog odbora za 13.1.2021..pdf
Protokol o postupanju u slucaju potresa 14.1.2021..pdf
poziv za sjednicu Skolskog odbora za 28.1.2021..pdf
Odluka o usvajanju Zavrsnog racuna za 2020. godinu.pdf
Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu.pdf
Referentna stranica FI 2020 OS Trnovitica.pdf
Biljeske FI 2020 OS Trnovitica.pdf
Raspodjela rezultata 2020.docx
Poziv za sjednicu Skolskog odbora za 3.2.2021..pdf
prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta skole 2021..pdf
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta skole 03022021.pdf
Prijedlog za izbor predstavnika radnika u Skolski odbor od 8.3.2021..pdf
poziv za Skup radika za 23.3.2021..pdf
Odluka o provo enje izbora za prestavnika radnika u Skolski odbor od 24.3.2021..pdf
Poziv za sjednicu Skolskog odbora za 29.3.2021..pdf
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela Osnovne skole Trnovitica 2021.-prijedlog.pdf
Pravilnik izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2021 prijedlog.pdf
POPIS BIRACA NA IZBORIMA ZA PREDSTAVNIKA RADNIKA U SKOL. ODBORU 25.3.2021..pdf
zapisnik o izborima za dva clana Skolskog odbora iz reda ucitelja i strucnih suradnika OS Trnovitica.pdf
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela Osnovne skole Trnovitica 2021..pdf
Pravilnik izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2021.pdf
ZAPISNIK O PRETHODNIM REZULTATIMA IZBORA ZA PREDSTAVNIKA RADNIKA U SKOL. ODBORU 21.4.2021..pdf
poziv Vijece roditelja.pdf
Zapisnik o konacnim rezultatima izbora za predstavnika radnika u Skolskom odboru 27.4.2021..pdf
poziv za konstituirajucu sjednicu Skolskog odbora za 11. svibnja 2021..pdf
PRAVILNIK O NACINU PROVO ENJA AKTIVNOSTI NA PROMICANJU SPOZNAJA- DUHANSKI OS TRNOVITICA prijedlog.pdf
ODLUKA O KONSTITUIRANJU SKOLSKOG ODBORA 11052021.pdf
Odluke Skolskog odbora 11.5.2021..pdf
PRAVILNIK O NACINU PROVO ENJA AKTIVNOSTI NA PROMICANJU SPOZNAJA- DUHANSKI OS TRNOVITICA 11052021.pdf
objava popisa gospodarskih subjekata s kojima OS Trnovitica ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi 11052021.pdf
Poziv za 2. sjdenicu Skolskog odbora za 1.6.2021..pdf
Odluka Skolskog odobra 01062021.pdf
POZIV ZA SJEDNICU sKOLSKOG ODBORA ZA 28.6.2021..pdf
Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom OS TRNOVITICA nacrt.pdf
popis gradiva OS Trnovitica 2021 nacrt.pdf
Odluka Skolskog odbora od 28.6.2021..pdf
Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom OS TRNOVITICA .pdf
popis gradiva OS Trnovitica 2021 .pdf
Poziv za sjednicu Skupa (zbora) radnika za 5.7.2021..pdf
Poziv za sjednicu Uciteljskog vijeca za 5.7.2021..pdf
poziv za sjednicu Vijeca roditelja za 5.7.2021..pdf
Poziv za 4. sjednicu Skolskog odbora za 9.7.2021..pdf
zakljucak skupa radnika 5.7.2021..pdf
Zakljucak Uciteljskog vijeca 5.7.2021..pdf
zakljucak s sjednice Vijeca roditelja.pdf
Odluka Skolskog odbora od 9.7.2021..pdf
Poziv za sjednicu VR-a za 30.8.2021..pdf
Odluka Skolskog odbora od 31.8.2021..pdf
Poziv za 5. sjednicu Skolskog odbora za 31.8.2021..pdf
Izvjesce o realiziciji Godisnjeg plana i programa rada skole i skolskog kurikuluma za skolsku godinu 2020. 2021..pdf
poziv za 6. sjednicu Skolskog odbora.pdf
Godisnji plan i program rada predskole za skolsku godinu 2021 2022.pdf
poziv za konsituirajucu sjednicu Vijeca roditelja za 29.9.2021..pdf
Poziv za Skolski odbor za 30.9.2021..pdf
izvjesce o radu predskole u skolskoj godini 2020 2021.pdf
Odluke Skolskog odbora od 30.9.2021..pdf
7 OS Trnovitica Velika Trnovitica - Skolski kurikulum 2021 2022.pdf
7 OS Trnovitica, Velika Trnovitica - GPiP 2021 2022.pdf
Poziv za sjednicu Skolskog odbora za 29.10.2021.pdf
Poziv za sjednicu Skolskog odbora za 22.12.201..pdf
odluke Skolskog odbora od 22.12.2021..pdf
FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE SKOLE TRNOVITICA ZA 2022.pdf
Poziv za sjednicu Skolskog odbora za 11.2.2022..pdf
Odluka Skolskog odbora od 11.2.2021..pdf
FI 01.01.-31.12.2021..xls
Referentna stranica.pdf
Biljeske 2021.pdf
Referentna stranica ispravak 18022022.pdf
Financijski izvjestaj 2021 ispravak 18022022.xls
Poziv za sjednicu Vijeca roditelja za 11.3.2022..pdf
Poziv za sjednicu Skolskog odbora za 14.3.2022..pdf
Odluke Skolskog odbora od 14.3.2022..pdf
Poziv za 12. sjednicu Skolskog odbora za 28.3.2022..pdf
Odluka Skolskog odbora od 28.3.2022..pdf
Godisnje izvjesce o izvrsenju financijskog plana OS Trnovitica.pdf
Poziv za sjednicu Skolskog odbora za 16.5.2022..pdf
Zakljucak i Odluka Skolskog odbora 16052022.pdf


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Korisni linkovi


Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola Trnovitica / Velika Trnovitica 96, HR-43285 Velika Trnovitica / os-velika-trnovitica.skole.hr / ured@os-velika-trnovitica.skole.hr
preskoči na navigaciju