2021-06-24 13:22:00

Podjela svjedodžbi, pohvalnica i nagrada

Podjela svjedodžbi, pohvala i nagrada za sve učenike održat će se 30. lipnja 2021. godine u 9 sati u Matičnoj i Područnoj školi.


Osnovna škola Trnovitica