2020-11-09 14:59:00

Obavijest roditeljima - školska kuhinja

Ove školske godine za sve učenike naše škole osigurana je besplatna prehrana. Za 30 učenika sredstva su osigurana od Županije i europskog projekta "Školski obrok za sve". Za preostale učenike troškove prehrane financira Općina Velika Trnovitica.

Zahvaljujemo se Općini Velika Trnovitica na dosadašnjoj suradnji, koja olakšava rad škole, a i velika je pomoć roditeljima.


Osnovna škola Trnovitica