2020-05-19 12:01:48

O izbornim programima u našoj školi

Poštovani roditelji učenika razredne nastave,

u našoj školi se izvode programi izbornih predmeta Vjeronauka, Njemačkog jezika i Informatike. Pri upisu u 1. razred odlučili ste se za pohađanje izbornog predmeta Vjeronauka. Od sljedeće školske godine nudi se izbor Informatike od 1. razreda te kao i do sad izbor Njemačkog jezika od 4. razreda.

Budući da su komunikacija na stranom jeziku i digitalna kompetencija jedne od najvažnijih kompetencija za cjeloživotno učenje, pozdravljamo mogućnosti izbora koji se pred vas stavlja. Kreativnim pristupom nastavi prilagodit ćemo se dobi i interesima djece te na taj način paziti da ne budu preopterećena sadržajima. Cilj je da izborne programe djeca pohađaju i savladavaju s veseljem i zadovoljstvom.

Komuniciranje na stranom jeziku prema europskim je standardima jedna od ključnih kompetencija koja utječe na obrazovne mogućnosti, a u odrasloj dobi i na poslovne prilike. Uz dobro poznavanje materinskog jezika, znanje još dvaju europskih jezika smatra se osnovom pretpostavkom uspjeha građana Europe. To osobito vrijedi za govornike čiji materinski jezici, kao što je u našem slučaju hrvatski, ne spadaju u skupinu takozvanih velikih jezika, a ujedno i glavnih radnih jezika u Europskoj uniji i šire.

Hrvatska je povijesno, prostorno i gospodarski intenzivno povezana sa zemljama njemačkoga govornog područja, pa se dobrim poznavanjem njemačkoga jezika otvaraju veće mogućnosti stjecanja novih znanja i iskustava te zapošljavanja. Znanje jezika se navodi kao jedan od ključnih faktora pri zapošljavanju, ne samo u Hrvatskoj, već i u svijetu.

Kroz izborni predmet Informatike od 1. razreda učenike se priprema za mnoga područja djelovanja, kako za povećanje osobnih kompetencija tako i poslovnih, važnih za njihovu budućnost i aktivno sudjelovanje u društvu. Kroz izborni predmet Informatike učenici će kontinuirano razvijati vještine koje će im omogućiti stvaranje digitalnih sadržaja različitim digitalnim alatima, vješine rješavanja problema uporabom različitih digitalnih alata i vještine korištenja digitalnih alata za uspješnu komunikaciju i suradnju. Također, usvojit će znanja o sigurnom korištenju digitalnih alata i društveno odgovornom korištenju IKT-a. Kroz godine učenja informatike znanje se proširuje i produbljuje uz praćenje najnovijih trendova na području IKT-a.

Stara latinska poslovica kaže: „Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš.“ U današnje vrijeme je aktualnija nego ikad prije.

                                                                        Učitelj informatike

                                                                        Učiteljica njemačkoga jezika


Osnovna škola Trnovitica