2020-04-09 12:29:57

OBAVIJEST RODITELJIMA I UČENICIMA - Upute za vrednovanje i ocjenjivanje nastave na daljinu

Vrednovanje i ocjenjivanje kreće nakon Uskrsa.

S obzirom na to da smo se svi našli u potpuno novoj situaciji i vrsti nastave, važno je da svi - učitelji, učenici i roditelji, imaju razumijevanja jedni za druge.

 

Roditeljska je uloga poticati dijete da samostalno odrađuje sve zadatke i ohrabriti ga da se za sve nejasnoće obrati učitelju.

Važnost se daje na inovativne metode vrednovanja  koje uključuju izradu projekata, plakata, rješavanje problema, kvizova, istraživačke radove, praktične radove, projekte, umne mape…

Najmanje 2 ocjene do kraja nastavne godine mogu dobiti svi učenici iz razredne i predmetne nastave

 

    PREDMETNA NASTAVA - UČENICI 5. - 8. RAZREDA

PISMENO VREDNOVANJE

Jedna ocjena iz izvršavanja domaće zadaće i aktivnosti Druga ocjena : u svakom predmetu moguće je napraviti i jedan složeniji zadatak u obliku plakata, prezentacije, projekta, istraživačkog rada, kritičkog prikaza ili problemskog zadatka i takav se rad može vrednovati rubrikom ili nekim drugim načinom koji jasno prikazuje elemente i kriterije vrednovanja ili na drugačiji način u dogovoru između učitelja i učenika.

Svaki predmetni učitelj će učenicima dati jasne upute oko rješavanja zadatka, odrediti vrijeme za izvršavanje i predaju.

USMENO VREDNOVANJE

Matematika i hrvatski jezik – jednom do kraja godine

Engleski jezik -  usmeno ispitivanje preporuča se provesti ukoliko se učenika ocjenjuje ocjenom odličan ili nema dovoljno elemenata za zaključivanje pozitivne ocjene.

Ostali predmeti  – nema usmenog vrednovanja

 

   RAZREDNA NASTAVA – UČENICI 1. – 4. RAZREDA

dovoljno je pratiti aktivnost učenika - jesu li sve zadaće i vježbe izrađene te dati učenicima da naprave neki od kompleksnijih zadataka koji služi sintezi znanja, a poticajni su za učenje (izrada plakata, umnih mapa, crteža, sastavaka, kvizova) nema usmenog ispitivanja

 

                                 SRETNO SVIMA !


Osnovna škola Trnovitica